A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

    Thực hiện Công văn số 2641/SGDĐT-QLCL ngày 20/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển (KHCLPT) nhà trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện một số nội dung sau:

    1. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo cấu trúc và hình thức đúng quy định (Phụ lục 1 đính kèm).

    2. Lập tờ trình đề nghị phê duyệt KHCLPT nhà trường gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06/11/2020 (lưu ý: các trường nộp 04 bản KHCLPT, 01 bản chính và 03 bản sao y).

    3. Sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định KHCLPT Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường hoàn chỉnh KHCLPT trên cơ sở góp ý của Hội đồng, gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo 03 bản chính trước ngày 04/12/2020.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan