A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

Thực hiện Công văn số 25-CV/HU ngày 28/7/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Sơn về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện các nội dung như sau: 

1. Phổ biến Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV năm 2021-2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành được biết. 

2. Tuyên truyền rộng rãi nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV năm 2021-2022)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan